HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg

Hallands län

Information

I Falkenberg finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg i Hallands län. Falkenberg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1944-06-27 så har HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg och det finns fler verksamheter som är det i Falkenberg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg så kan man gör det genom att posta ett brev till Holgersg. 4, 311 30, Falkenberg. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg så kan ni göra det på 0346-14535.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Johansson, Siv Laila Margareta som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Baltsén Mezey, Elna Sylvia Lise L som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gewert, Inga Ann-Sofi som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Jovic, Natasa som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Klang, Arne Roland som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Ted Sebastian som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamotStener, Barbro Margareta som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jan Halvar Roland som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Baltsén Mezey, Elna Sylvia Lise L -Gewert, Inga Ann-Sofi -Johansson, Siv Laila Margareta -Stener, Barbro Margareta .

HSB Bostadsrättsförening Tullstugan i Falkenberg har 749000-0580 som sitt organisationsnummer.