Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2

Hallands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Falkenberg som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 finns. I Falkenberg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-109115.

Falkenberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 har idag 749000-0952 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Enterman, Per Erik Gösta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedqvist, Ulla Kristina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Joel Andreas som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörberg, Per Olof Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Inge Mikel Tommy som är född 1986 och har titeln Suppleant, Nilsson, Eva Fatima Charlotta som är född 1941 och har titeln SuppleantTorstensson, Stefan som är född 1957 och har titeln Suppleant, Törnwall, Monika Maria som är född 1958 och har titeln Suppleant, .