Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag

Hallands län

Information

556121-0278 är organisationsnummer för verksamheten Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Falkenberg som är den kommunen som Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag finns i.

Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag har varit registrerat sedan 1968-11-20 och det finns flera verksamheter i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1980-01-01.

Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Falkenberg som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Norberg, Gerry Roger Peter -Rydberg Lilja, Åsa Catharina Helena -Wernersson, Ann Mari-Louise Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 0346-86000 eller genom brev på följande adress:
311 80 Falkenberg

Bolaget skall förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter för industri- och serviceändamål, samt ingå borgensförbindelser för företagskrediter och därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Falkenbergs Utvecklingsaktiebolag och det är Rydberg Lilja, Åsa Catharina Helena som är född 1962 och har titeln Extern VD, Wernersson, Ann Mari-Louise som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dygården, Lena Ingrid Maria som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Fagerström, Lars-Olof Fredrik Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gunnar Ingemar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Arne Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotNorberg, Gerry Roger Peter som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Treschow, Anders Gerhard som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorAndersson, Hans Christer Viking som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantSjöberg, Peter Mikael som är född 1959 och har titeln HuvudansvarigrevisorDickens, Jan Sven Crister som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorSvensson, Lars Joel Birger som är född 1948 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant