United Plastic Sweden AB

Hallands län

Information

United Plastic Sweden AB är ett av många företag som finns i Falkenberg. Det är nämligen den kommunen som United Plastic Sweden AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

United Plastic Sweden AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

United Plastic Sweden AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1986-09-18. Men sedan 2000-01-27 så har United Plastic Sweden AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Falkåsv. 2, 311 32, Falkenberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på United Plastic Sweden AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0346-717110.

Falkenberg arbetar för att företag som United Plastic Sweden AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för United Plastic Sweden AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget skall idka miljöhantering, förädling, handel samt export och import av avfall från plast- och pappersindustrin samt dämed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast egendom, fastigheter samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för United Plastic Sweden AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Frostfeldt, Sten Ingvar Hugo -Ginstfeldt, Hans Lennart.

Det finns idag lite personer som är kopplade till United Plastic Sweden AB och det är följande personer, Ginstfeldt, Hans Lennart som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Ginstfeldt, Hans Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Frostfeldt, Sten Ingvar Hugo som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Frostfeldt, Daga Margareta som är född 1951 och har titeln Suppleant, Ginstfeldt, Yvonne Eva Elisabeth som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Nilsson, Sven Gunnar som är född 1950 och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för United Plastic Sweden AB är 556282-8300.