ICC Scandinavia AB

Hallands län

Information

ICC Scandinavia AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Falkenberg som är den kommunen där ICC Scandinavia AB finns. I Falkenberg så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. ICC Scandinavia AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. ICC Scandinavia AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ICC Scandinavia AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Drottningg. 104, 111 60, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-248340.

Falkenberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ICC Scandinavia AB Privat, ej börsnoterat.

ICC Scandinavia AB har idag 556304-8429 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för ICC Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva köp, försäljning, import, export, tillverkning av livsmedel samt farmaceutiska och kemisk-tekniska produkter. Bolaget skall också driva konsultverksamhet inom administration, utbildning, företagsledning och finansiering - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I ICC Scandinavia AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Malmborg, Leif Gustaf som är född 1943 och har titeln Likvidator, Fjärstedt, Leif Patrik som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .