BERTEGRUPPEN Aktiebolag

Hallands län

Information

BERTEGRUPPEN Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Falkenberg som är den kommunen där BERTEGRUPPEN Aktiebolag finns. I Falkenberg så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. BERTEGRUPPEN Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. BERTEGRUPPEN Aktiebolag har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till BERTEGRUPPEN Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Berte 201, 310 50, Slöinge men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0346-40450.

Falkenberg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är BERTEGRUPPEN Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

BERTEGRUPPEN Aktiebolag har idag 556332-4010 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för BERTEGRUPPEN Aktiebolag

Bolaget skall genom dotterbolag driva rörelse inom följande verksamhetsområden: kvarnindustri, jord- och skogsbruk, glasstillverkning och värdepappershandel. Därutöver skall bolaget genom förvärv av ytterligare dotterbolag kunna utöka rörelsen inom närliggande verksamhetsområden. Bolaget skall vidare i eget namn köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper, och fast egendom, ansvara för koncerngemensamma angelägenheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I BERTEGRUPPEN Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stenström, Per Bertil som är född 1949 och har titeln VD, Frid, Rolf Erik som är född 1955 och har titeln Vice VD, Stenström, Per Bertil som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Frid, Rolf Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Nils Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Nils Göran som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotSjöstrand, Karl Johan Stefan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenström, Carl Gudmund som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorCarlsson, Anneli Karin Sofia som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor.