Slättelynga Åkeri Aktiebolag

Hallands län

Information

Slättelynga Åkeri Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Falkenberg. Det är nämligen den kommunen som Slättelynga Åkeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Slättelynga Åkeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Slättelynga Åkeri Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1992-12-03. Men sedan 1993-01-01 så har Slättelynga Åkeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Slättelynga 587 B, 310 44, Getinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Slättelynga Åkeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0346-42162.

Falkenberg arbetar för att verksamheter som Slättelynga Åkeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Slättelynga Åkeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet entreprenader inom byggnads- och anläggningssektorn, åkeriverksamhet, grushantering, äga, bruka och förvalta fastigheter och fast egendom, skogsbruk, försäljning av skogsprodukter, försäljning av däck samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Slättelynga Åkeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Slättelynga Åkeri Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, Jan-Anders som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ingela Rose-Marie som är född 1956 och har titeln Suppleant, Spolén, Pär Johan Nicklas som är född 1964 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Slättelynga Åkeri Aktiebolag är 556457-3912.