Falkenberg Recycling AB

Hallands län

Information

Falkenberg Recycling AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Falkenberg som är den kommunen där Falkenberg Recycling AB finns. I Falkenberg så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Falkenberg Recycling AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Falkenberg Recycling AB har haft sedan 2003-09-18. Falkenberg Recycling AB har funnits sedan och 2003-09-18 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Falkenberg Recycling AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hansagårdsv. 1, 311 43, Falkenberg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0346-82632.

Falkenberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Falkenberg Recycling AB Privat, ej börsnoterat.

Falkenberg Recycling AB har idag 556520-1513 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Andersson, Björn Otto Morgan -Andersson, Ida Elisabet -Scheil, Bernhard Arthur Hermann i förening med -Hallgren, Lars Jörgen Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Falkenberg Recycling AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med virke, returflis, skrot samt handel och bearbetning av avfallsprodukter, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

I Falkenberg Recycling AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallgren, Lars Jörgen Mikael som är född 1967 och har titeln VD, Hallgren, Lars Jörgen Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Björn Otto Morgan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Ida Elisabet som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Scheil, Bernhard Arthur Hermann som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ljungberg, Sven-Åke Christer som är född 1951 och har titeln RevisorAndresen, Ulf Thomas som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant, Revisionstjänst Falkenberg AB som är född och har titeln Revisor, .