Ventosum AB

Hallands län

Information

Ventosum AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Falkenberg som är den kommunen där Ventosum AB finns. I Falkenberg så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ventosum AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Ventosum AB har haft sedan 1998-01-01. Ventosum AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Ventosum AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bukettv. 29, 541 47, Skövde men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0346-86710.

Falkenberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Ventosum AB Privat, ej börsnoterat.

Ventosum AB har idag 556547-2791 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Carlsson, Per Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Ventosum AB

Bolaget skall bedriva produktion av och handel med vindenergi samt därmed förenlig verksamhet.

I Ventosum AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carlsson, Per Erik som är född 1953 och har titeln Extern VD, Schönborg, Bengt Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Abrahamsson, Anders Jonas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Agnåker, Stig Erling som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomgren, Carl Johan Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Brynås, Lars Åke Thomas som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotGustafson, Karl Anders Gustaf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Lars Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Nils Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotJönsson, Anna Karin som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotÖstlund, Karl Anders Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorAndersson, Hans Christer Viking som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor.