Winroth i Fegen AB

Hallands län

Information

I Falkenberg finns det ett Aktiebolag som heter Winroth i Fegen AB. Det finns flera företag som liknar Winroth i Fegen AB i Hallands län. Falkenberg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Winroth i Fegen AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2007-07-30 och det finns flera bolag som är det i Hallands län.

Sedan 2007-04-20 så har Winroth i Fegen AB varit registrerat och sedan 2007-07-30 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Winroth i Fegen AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Falkenberg.

Vill man komma i kontakt med Winroth i Fegen AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Duvv. 4, 310 62, Fegen. Vi ni istället prata med Winroth i Fegen AB så kan ni göra det på 0346-61200.

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av skor. Äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt immateriella rättigheter. Idka handel med värdepapper, fastigheter, immateriella rättigheter samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Winroth, Barbro Anna-Maria som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Guldstrand, Birgitta Monica som är född 1940 och har titeln Suppleant, Svensson, Marie Helene som är född 1971 och har titeln Revisor, Varbergs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Winroth i Fegen AB har 556728-6801 som sitt organisationsnummer.